AZS w Łodzi
Projekty: 2006-2008r
Realizacje: od 2007r
Funkcja: Przebudowa i rozbudowa obiektów lekkoatletycznych AZS łódź wraz z infrastrukturą sportową i techniczną w tym min. budynek trybuny głównej, treningowy stadion lekkoatletyczny.
Lokalizacja: Łódź ul. Lumumby.
Inwestor: Miasto Łódź
Dane: powierzchnia całkowita: 890 m2; kubatura: 40 655 m3