Stok narciarski w Płocku
Projekty: 2009-2010r
Realizacje: - - - 
Funkcja: Park sportowo-rekreacyjny, z obiektem głównym – stok narciarski z górką treningową z przenośnikiem taśmowym, wyciągiem orczykowym i, krzesełkowym oraz obiektami dodatkowymi – trasa rowerowa 4cross, tor saneczkowy, ścieżka rekreacyjno-edukacyjna, hotel, gastronomia, odnowa biologiczna wraz z infrastukturą.
Lokalizacja: Płock, ul. Grabówka
Inwestor: Urząd Miasta Płock
Dane: powierzchnia całkowita stoku wraz z plateu górnym i dolnym: 10 333m2; pow. całkowita budynków: 4 570 m2;
kubatura: ok.13 700 m3