Ośrodek wypoczynkowy „Wisła - Moczydło”
Projekty: 2008r
Realizacje:
Funkcja: Modernizacja i zagospodarowanie terenu ośrodka “Wisła-Moczydło”, modernizacja zespołu basenowego, zaplecza socjalno-usługowego, projektowane budynki w tym: komercyjny, budynki hotelowe, parking podziemny.
Lokalizacja: Warszawa, ul. Górczewska
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Dane: powierzchnia całkowita: 30 761 m2; kubatura: ok. 92 300 m3