Tereny zabudowy mieszkaniowej w Koniku Nowym i Halinowie
Projekt: 2009r
Realizacja: - - - 
Funkcja: Analiza urbanistyczno-ekonomiczna wraz z koncepcją zagospodarowania terenu pod zespoły zabudowy mieszkaniowej.
Inwestor: PAGED sp. z o.o.
Dane: powierzchnia działek: ok. 170 500 m2 ; powierzchnia zabudowy: ok. 21 500 m2