Centrum dialogu, wychowania i promocji na Karczówce
Projekt: 2010r.
Realizacja: 2010r.-2014r.
Funkcja: Remont istniejacych pomieszeń klasztornych oraz nieużywanych powierzchni na pokoje gościnne, rekraację, kawiarnię i salki spotkań
Inwestor: Księża Pallotyni Sowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego
Dane: powierzchnia całkowita: 5 480 m2; kubatura: 17 605 m3