Tereny zabudowy mieszkaniowej w Otwocku
Projekt: 2016r
Realizacja: - - - 
Funkcja: Analiza urbanistyczno-ekonomiczna wraz z koncepcją zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową.
Inwestor: Park Reymonta sp. z o.o.
Dane: powierzchnia działek: ok. 13 400 m2 ; powierzchnia zabudowy: ok. 2 800 m2