AZS w Łodzi

Projekty 2006-2008r.
Realizacje: od 2007r.
Przebudowa i rozbudowa obiektów lekkoatletycznych AZS łódź wraz z infrastrukturą sportową i techniczną w tym min. budynek trybuny głównej, treningowy stadion lekkoatletyczny.
Inwestor Miasto Łódź
Dane: powierzchnia całkowita 890 m2; kubatura: 40’655 m3