Be Yourself Adgar APW Warszawa

Projekt 2018.
Realizacja 2018-2019 r.
Aranżacja pomieszczeń biurowych na kondygnacji +4 budynku biurowego B zlokalizowanego w kompleksie budynków ADGAR PARK WEST przy Al. Jerozolimskie w Warszawie na potrzeby biur BE YOURSELF. Design Archicon.
Inwestor: Adgar BCV Sp. z o.o. Sp. k.
Dane: powierzchnia netto pomieszczeń objętych aranżacją 1’158 m2; kubatura 3’475 m3