Be Yourself Adgar Plaza Warszawa

Projekt 2018r.
Realizacja 2019r.
Aranżacja pomieszczeń biurowych na kondygnacji +2 w budynku biurowym A zlokalizowanego w kompleksie budynków ADGAR PLAZA przy ul Postępu w Warszawie na potrzeby biur BE YOURSELF. Design Archicon.
Inwestor: Adgar BCV Sp. z o.o. Sp. k.
Dane: powierzchnia netto pomieszczeń objętych aranżacją 1’445 m2; kubatura:4’623 m3.