Biblioteka Radość

Koncepcja PFU 2016r.
Budowa 2017-2018r.
Budynek Wawerskiego Centrum Kultury i Biblioteki zaprojektowany jako dwukondygnacyjny na planie litery L z dwiema przeszklonymi ścianami fasadowymi otwartymi na park. Projekt budowlany i wykonawczy opracowane przez wykonawcę w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer;
Dane: powierzchnia użytkowa budynku 609 m2; kubatura 2’865 m3.