Kryta pływalnia na terenie Gimnazjum nr 3 Warszawa – Bielany

Projekt 2003r.
Budowa 2003-2004r.
Obiekt dla szkół gminnych podstawowych i gimnazjalnych oraz mieszkańców dzielnicy, połączony z istniejącą szkołą, basen sportowy, widownia dla 120 osób, whirpool, zaplecze szatniowo-socjalne. Generalny Projektant: Kancelaria Inwestycyjna „Property Project”.
Dane: powierzchnia całkowita 2’300 m2, kubatura 10’200 m3.
Inwestor: Dzielnica Warszawa – Bielany M.St.Warszawy.