Park Miejski w Otwocku

Projekt zamienny i nadzór nad realizacją 2019r.
Przywrócenie przedwojennego klimatu i rangi zaniedbanego Parku Miejskiego pod nadzorem Konserwatorów Zabytków i Zieleni. Obiekty małej architektury, muszla koncertowa w nowej odsłonie, odtworzony pomnik Józefa Piłsudskiego, tężnia, altana i ich detale, wreszcie brak ogrodzenia składają się na zamierzony efekt.
Inwestor Urząd miasta Otwocka
Dane: Powierzchnia dziełek objętych opracowaniem 75’506 m2