2014 – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE OTWOCK

Projekt zakładający rozbudowę parterową o część szatni, stanowiącą niezależną wydzieloną strefę pożarową. Oprócz pomieszczeń szatni w części rozbudowanej zaprojektowano wiatrołap oraz zespół toalet. Nowa część stanowi ustój niezależny konstrukcyjnie i pożarowo od istniejącej szkoły.

Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku