2019 – TARGOWISKO LESZNOWOLA

Program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją na potrzeby budowy targowiska w Lesznowoli.