2020 – ADGAR WAVE SODEXO

Projekt 2020.
Realizacja 2020.
Aranżacja pomieszczeń biurowych na kondygnacji +7 budynku biurowego  ADGAR WAVE na potrzeby biura Sodexo.

Inwestor: ADGAR BCV