2020 – PROJEKT KONCEPCYJNY DASZKU URZĄD DZIELNICY WAWER

Remont i modernizacja daszku przed wejściem głównym do siedziby urzędu dzielnicy Wawer ul. Żegańskiej 1 w Warszawie.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer