2021 – PARKING LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1 W OTWOCKU

Przebudowa Istniejącego placu parkingowego, Przebudowa instalacji oświetlenia terenu, remont nawierzchni utwardzonych oraz wykonanie nowych nawierzchni, wykonanie elementów małej architektury oraz instalacja odprowadzania i rozsączania wód deszczowych przy ulicy Gen. Juliana Filipowicza 9 w Otwocku na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr. I im. K.I.Gałczyńskiego.

Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr. I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku